Home

HAI ȘI TU!

Școala de Vară se concentrează pe învățarea non-formală în vederea dobândirii de competențe "cheie" ce te vor ajuta pe tot parcursul vieții personale, sociale și profesionale. Vei dezvolta spirit de inițiativă și antreprenoriat și vei învăța să înveți.

Apel selecţie voluntari!

ARII DE ACȚIUNE

Fundaţia Zamolxes este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonprofit pentru tineret, înființată în 1996. Fundația “Zamolxes” organizează periodic diverse activități (concursuri, expoziții, spectacole, ateliere de lucru și de creație, întâlniri, activități sportive, evenimente în aer liber, spectacole) care, prin participarea tinerilor, promovează manifestarea celor mai diverse preocupări ale acestora și implicarea activă în construirea viitorului.

MISIUNE

Reorientarea tineretului din zona municipiului Câmpina și localitățile învecinate către adevăratele valori culturale și morale.

VIZIUNE

Elevarea culturală a individului nu poate rămâne fără efecte în ceea ce privește organizarea armonioasă a societății.

VALORI

  • viziune tânără;
  • mentalitate deschisă;
  • conceptie globală;
  • acțiune punctuală.
  • Creșterea participării active a tinerilor prin  organizarea de sesiuni de informare cu privire la diferite oportunități din sfera educațională, culturală, socială și de spectacole în sfera audio-vizualului;
  • Dezvoltarea creativității tinerilor prin organizarea atelierelor de lucru tematice;
  • Dezvoltarea conștiinței ecologice prin implementarea proiectelor de mediu;
  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților sociale prin organizarea de cursuri de formare, seminarii și conferințe cu teme de interes general pentru tineret;
  •  Dezvoltarea conștiinței europene prin realizarea de proiecte internaționale în cadrul programelorcomunitare.