Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) Misiunea în România, în parteneriat cu Asociaţia Serviciul Apel desfășoară proiectul „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România” (nr. contract IF/11.01-01.01/2013).

Aflat în cel de-al treilea an de implementare, echipa de proiect continuă să sprijine, prin intermediul a 15 centre de informare și consiliere (www.romaniaeacasa.ro) , integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească și să îmbunătăţească colaborarea cu instituţiile/autoritățile centrale și locale cu atribuţii în domeniul integrării străinilor în România.

Grupul țintă al proiectului este format din următoarele categorii:

 • beneficiarii principali: străinii din state non-UE cu ședere legală în România
 • beneficiarii secundari: organizaţii, autorităţi şi instituţii centrale şi locale care lucrează cu migranţi şi gestionează serviciile disponibile pentru aceştia în România; comunitățile locale; mass-media.

 

În luna iulie 2014 a fost lansată cea de-a treia etapă a proiectului „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România” care se va derula în perioada iulie 2014 – iunie 2015 și prin care echipa de proiect își propune să:

 • asigure servicii de informare și consiliere menite să răspundă nevoilor de integrare ale RTT
 • sprijine migranții în accesarea serviciilor medicale, educaționale și sociale
 • sprijine cooperarea cu instituțiile centrale și locale cu atribuții în gestionarea cerințelor migranților
 • promoveze dialogul inter-instituțional în domeniul migranților prin organizarea de întâlniri/mese rotunde/dezbateri.

 

Rezultatele obținute în primele două etape de implementare a proiectului sunt disponibile online: www.romaniaeacasa.ro.

 

Activitățile proiectului (etapa III)

 • informarea şi consilierea RTT
 • facilitarea accesului RTT la sistemul educaţional şi la servicii medicale
 • asigurarea de asistenţă materială, medicală, juridică şi a altor măsuri de integrare pentru RTT cu nevoi speciale
 • continuarea evaluării legislaţiei naţionale (seminar de instruire pentru reprezentații Ministerului de Justiție)
 • continuarea facilitării comunicării inter-instituționale în domeniul migranților.

 

Rezultate așteptate (etapa III)

 • peste 2.000 RTT informaţi şi consiliaţi
 • peste 400 RTT informaţi/asistaţi în vederea accesării de servicii medicale/educaționale/asigurări sociale
 • peste 100 RTT cu nevoi speciale/vulnerabili care beneficiază de asistenţă materială, medicală, juridică
 • creșterea și menținerea grupului de lucru pentru discutarea şi evaluarea legislaţiei aplicabile în domeniul integrării migranţilor în România
 • 3 premii oferite reprezentanţilor mass media şi migranţilor pentru articole care au ca temă integrarea străinilor în România

 

Proiectul beneficiază de finanţare din partea Uniunii Europene prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI)– Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2013.