În 2000 s-a organizat edi?ia a 4-a a Festivalului Tineretului. În cardul festivalului au fost prezentate spectacole de teatru, muzic? ?i dans. Deasemenea au fost proiectate filme de art?. Evenimentul s-a bucurat de prezen?a unor arti?ti consacra?i din ?ar?. Proiectul s-a realizat cu finan?area DJTS Prahova ?i a consiliului local al municipiului Câmpina.