În 1998 s-a organizat edi?ia a 2-a a Festivalului Tineretului. În cele ?apte zile s-au desf??urat concerte de muzic? folk si rock, s-au prezentat piese de teatru ?i conferin?e tematice. În fiecare sear? participan?ii au putut viziona filmele cu caracter educativ selec?ionate de organizatori. În ultimele dou? zile ale festivalului s-au organizat un concurs de dans urmat de o discotec? ?i un concurs pentru copii gen « Tip-Top Minitop ».
Evenimentul s-a bucurat de prezen?a unor arti?ti consacra?i din ?ar?.
Proiectul s-a realizat cu finan?area DJTS Prahova.