În 1997, 17-24 iulie, Funda?ia Zamolxes a organizat prima edi?ie a Festivalului Tineretului. Prin acest eveniment funda?ia a oferit tinerilor din comunitatea local? pentru prima oar? posibilitatea de a beneficia de un festival cu acces liber, altfel decât manifest?rile de acest gen cu care am fost obi?nui?i. Totodat? scena festivalului a servit ?i ca ramp? de lansare pentru tinerii arti?ti câmpineni, care au avut ocazia s? concerteze pentru publicul larg. În cele ?apte zile s-au desf??urat concerte de muzic? folk, rock ?i muzic? psihedelic?. Deasemenea s-au prezentat piese de teatru, demonstra?ii de karate, conferin?e tematice. În fiecare sear? participan?ii au putut viziona filmele cu caracter educativ selec?ionate de organizatori. În ultimele dou? zile ale festivalului s-au organizat un concurs de dans urmat de o discotec? ?i un concurs pentru copii gen « Tip-Top Minitop ».